İLHAM ALDIKLARIMIZ

Kitaplar

Victor Emil Frankl - İnsanın Anlam Arayışı

Yaşamak için bir 'neden'i olan kişi, hemen her 'nasıl'a katlanabilir.  


Uyaran ve tepki arasında bir boşluk vardır ve o boşlukta bizim tepkimizi seçme özgürlük ve kudretimiz yatar. 

Marshall B. Rosenberg – Şiddetsiz İletişim : Bir Yaşam Dili

Başkaları hakkındaki analizler aslında kendi ihtiyaçlarımızın ve değerlerimizin birer ifadesidir.  

Susan David – Duygusal Çeviklik

Cesaret korkunun olmaması değildir, korkuyla yürümektir.  

Debbie Ford – Işığı Arayanların Karanlık Yanı

Cesaret korkunun olmaması değildir, korkuyla yürümektir.