KURUM İÇİ MENTORLUK

Kurum içi mentörlük, kurumun kendi içindeki expertiz ve bilgi birikiminden çalışanların en üst seviyede faydalanmasını sağlamayı ve kurumun gelişimini arttırmayı hedeflemektedir.   


Bu program, kurum tarafından belirlenen mentörlük ihtiyacı konuları kapsamında bu konuda en iyi mentörlük sağlayabilecek bireylerin ve mentörlük ihtiyacı olan bireylerin belirlenmesini sağlar. Daha sonrasında ilgili bireylerin birbiri ile eşleşmesi, programın içeriği ve süresi, mentörlerin ve danışanların eğitilmesi konusunda da destek verir.  


  1. Bu program sonucunda aşağıdaki faydalar sağlanır;
 


Detaylı bilgi için info@neilos.com.tr