VİZYON VE MİSYONUMUZ

Biz, “şirket” dediğimiz organizasyonların, ofis ve ekipmanlardan oluşan varlıklar değil, insanların değer katarak yarattığı yapılar olduklarına inanıyoruz. Her insan kendi içinde karmaşık, özel ve eşsizdir. Neilos için insanın tanımı “evrende toz zerresi kadar küçük olan, ancak dünyayı değiştirebilecek müthiş güce sahip yegâne varlık olmak” ’tır. Bu gücü en doğru yerde kullanmak, potansiyelini ortaya çıkarmak ve maksimum seviyede geliştirmek için eşsiz bir araç olmak Neilos’un vizyonunun özetidir.  


Bizimle aynı insan anlayışını taşıyan her birey ve kurum için, başta etik ve ahlak kurallarını gözeterek, insana güven ve saygı değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalarak; enerjimizi doğru yerde kullanmak, en iyi sonucu verecek çözümler geliştirmek, danışanların ve kurumların potansiyellerini en üst seviyede gerçekleştirmelerini sağlamak ve bunu yaparken de onların beklentilerini, mevcut kaynaklarını ve maksimum performansı birleştirmek bizim misyonumuzdur. 

DEĞERLERİMİZ

Her insanın içindeki gerçek potansiyelini ortaya çıkarabilmesine, kendini tanımasına ve hayallerine kavuşabilmesine eşlik ederken sonsuz inanç ve saygı duymamız, tüm farklılıklara ve hikayelere objektif olarak bakışımız ve ele alışımız, etik, ahlaki ve dürüst iş yapış şeklinin vazgeçilmemiz olması, insana ve kurumlara olan bütüncül yaklaşımımızla fark yaratmamız, güvene dayalı ilişki ve paydaşlıklar oluşturmamız, şefkatli bakış açımızla en özel çözümler geliştirirken; Bilge’mizin ve kalbimizin sesini dinleyerek değer katmamız ve tüm bu değerlerimizi onurlandırıp büyütüp çoğaltma inancı ile toplumda pozitif etki ile farkındalık yaratmanın inancındayız.