PROFESYONEL KOÇLUK ANLAYIŞIMIZ

Profesyonel Koçluk, ICF (International Coaching Federation) tarafından, günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında özellikle önemli olan, kişisel ve mesleki potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için ilham veren, düşünmeye teşvik eden ve yaratıcı bir süreçte müşteri ile ortaklık ilişkisi olarak tanımlanmaktadır.  


Bizler koçlugu kişilerin hayatında derinden farkındalık yaratarak, hayattaki ideallerine ulaşmaları için aksiyon almalarını sağlayan, öz sorgulama ve öz şefkati merkezine alarak kalpten değişimi hedefleyen bir araç olarak tanımlıyoruz. 


Bizim koçluk anlayışımız Pozitif Psikolojiyi esas alır ve bireyin kendi değerlerini ve güçlü yanlarını keşfetmesine yardımcı olarak onu gelecege odaklar. Güçlü, doğru ve cesur sorularla danışanın kendi potansiyelini farketmesine, kendi bariyerlerini görmesine, özetle kişinin kendisini yeniden tanışmasına yardımcı olur. 


Adler School of Professional Coaching bünyesinde programlarını tamamlayıp, Praktikum programı ile de koçluklarını derinleştirmiş 3 koç ve iş ortağı olarak, hem kurumsal organizasyonlarda hem de bireylerde performans koçluğu, yönetici koçluğu, liderlik koçluğu, grup koçluğu ve kişisel gelişim koçlugu alanlarında nis koçluk hizmetleri ve eğitimler sunuyoruz. 

NASIL ?

Koçluk, danışan ve koç arasında gizliliğin ve güvenin esas olduğu bir ilişkiye dayanır. Koçun görevi, danışana tarafsız bir ayna olmak ve doğru ve güçlü sorular sorarak danışanda farkındalık yaratarak onu aksiyon almaya yöneltmektir. 


Koçluk her ne kadar seans bazında yapılsa da, asıl koçluk iki koçluk görüşmesi arasında danışanda meydana gelen değişimler bütünüdür. Koçluk görüşmesi sonrasında beynimizin belli noktaları tetiklenir ve hiç farkında olmadan arka tarafta bir düşünme, sorgulama ve yeniden anlamlandırma süreci başlar. Bu anlamlandırma süreci danışanın koçluktan fayda sağlaması için çok önemlidir, bu nedenle koçluk seanslarının en az 6 seans olması bizim tarafımızdan önerilir.